Plug & Play

1 min read2 years ago

เล่าเกม

plug-and-play-cover-image

นี่คือบล็อกที่เขียนจบเร็วที่สุดในชีวิต เพราะหลังจากที่ผมเล่นเกมจบแล้ว ผมได้แต่ถามตัวเองว่า "นี่กรูงงหรือกรูงงวะ 😂"

เอาเป็นว่าเอารูปไปดูก็แล้วกัน ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจนะ คุณมาถูกทางแล้ว 😂

Plug & Play

Plug & Play

Plug & Play

Plug & Play

Plug & Play

Plug & Play

วันนี้มาเล่าแค่นี้แหละ ขอตัวไปจูนสมองแพรบ 😂

. . .